351 641,97 zł na powstanie szpitala polowego w Ukrainie!

Fundacja Ziko dla Zdrowia przekazała darowiznę na powstanie szpitala polowego w Ukrainie. Pieniądze trafiły do Polskiej Misji Medycznej – organizacji humanitarnej, która planuje otwarcie i prowadzenie takiej placówki pod Lwowem. 

Konflikt wojenny  w Ukrainie spowodował, że szerokie rzesze polskich organizacji, instytucji i osób prywatnych ruszyły z pomocą osobom potrzebującym zza wschodniej granicy. W tym gronie znalazła się również Fundacja Ziko dla Zdrowia, która uruchomiła szereg inicjatyw pomocowych dla Ukrainy.  

Pierwszą z nich było przeznaczenie przez Zarząd Fundacji 200 000 złotych na powstanie szpitala polowego Polskiej Misji Medycznej. Przy okazji decyzji o tej darowiźnie Fundacja zaapelowała również do innych podmiotów
o wsparcie budowy szpitala. Na apel w pierwszej kolejności odpowiedzieli pracownicy Ziko oraz przedsiębiorcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Miasta Krakowa „Biznes Klub”. Do akcji zbiórki środków na szpital polowy dołączyli również klienci drogerii Ziko Dermo, którzy wzięli udział w charytatywnej akcji sprzedażowej. Ale wśród grona darczyńców na rzecz szpitala znalazło się również kilkadziesiąt osób, które w żaden sposób nie były dotąd związane z Fundacją Ziko dla Zdrowia. Razem  na powstanie szpitala polowego udało się zebrać i przekazać 351 641,97 złotych.  

Nasza Fundacja działa w obszarze zdrowia, dlatego naturalnym kierunkiem działań na rzecz Ukrainy było wsparcie powstania szpitala polowego. Cieszymy się, że do akcji zbiórki środków na budowę szpitala polowego dołączyło tak wiele firm i osób, bardzo dziękujemy za to wsparcie – mówi Jan Zając, prezes zarządu Fundacji Ziko dla Zdrowia. 

 

SZPITAL POLOWY 

Placówka prowadzona przez Polską Misję Medyczną będzie się składać z kilku namiotów. Bazę szpitala stanowić będzie wjazd dla ambulansu oraz namiot w którym odbywać się będzie ocena stanu zdrowia pacjenta. Kolejnym namiotem będzie namiot ratunkowy – to tu znajdą się sale chirurgiczne oraz łóżka dla pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej ratującej życie.  

Dokładne miejsce, w którym stanie szpital nie jest jeszcze znane – toczą się na ten temat rozmowy. Wiadomo jednak, że będą to najprawdopodobniej okolice Lwowa, zaś lokalizacja będzie oddalona od granicy Polski około godzinę drogi – pozwoli to, w razie niebezpieczeństwa, na szybką ewakuację w bezpieczne miejsce pacjentów
i personelu. Planuje się, że szpital rozpocznie swoją pracę w najbliższych tygodniach.  

– Szpital polowy pozwoli zabezpieczyć dodatkowe miejsca dla pacjentów, którzy odnieśli rany w wyniku wojny lub potrzebują konsultacji lekarskiej w związku z ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia. Przy ustalaniu lokacji weźmiemy pod uwagę główne szlaki, którymi uchodźcy kierują się na zachód. To pozwoli pomóc większym grupom osób wycieńczonych podróżą przez kraj – mówi Ewa Piekarska-Dymus, prezes zarządu Polskiej Misji Medycznej. 

 

POLSKA MISJA MEDYCZNA DLA UKRAINY 

Polska Misja Medyczna w obliczu wybuchu  wojny zareagowała natychmiast uruchomiając programy pomocowe w Ukrainie. W odpowiedzi na braki odpowiedniej ilości materiałów medycznych, sprzętów i leków w ukraińskich szpitalach PMM  organizuje transporty z pomocą humanitarną – te działania będą kontynuowane tak długo, jak długo będzie możliwość dotarcia do szpitali w potrzebie. Wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźców na polsko-ukraińskiej granicy pracować będą punkty pierwszej pomocy medycznej oraz ambulans ratujący życie. Jednak sytuacja  w Ukrainie wciąż wymaga angażowania się w pomoc medyczną na różnych polach, dlatego kolejnym działaniem PMM będzie otwarcie szpitala polowego.  

 

FUNDACJA ZIKO DLA ZDROWIA DLA UKRAINY 

Zaangażowanie Fundacji Ziko dla Zdrowia w powstanie szpitala polowego to jedno z wielu działań podejmowanych przez organizację w obliczu kryzysu humanitarnego w Ukrainie. Fundacja zorganizowała i prowadzi w 50 lokalizacjach w kraju zbiórkę artykułów medycznych i higienicznych, które następnie przekazuje do lokalnych oddziałów PCK. Ponadto Fundacja wspiera działania swojego partnera strategicznego – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które świadczy pomoc doraźną oraz zapewnia schronienie uchodźcom.  

 


Fundacja Ziko dla Zdrowia to organizacja dobroczynna powstała w 2016 roku, której celem jest prowadzenie działań w obszarze promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy charytatywnej. Realizowane przez Fundację programy społeczne dotyczą edukacji, rzetelnego poradnictwa prozdrowotnego oraz pomocy osobom w potrzebie.  Od 2019 roku organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, w 2021 roku została wyróżniona tytułem Filantropa Krakowa. Więcej informacji: www.zikodlazdrowia.org 

 Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna od 1999 roku pomaga ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Działania Stowarzyszenia opierają się na pracy wolontariuszy: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy, rehabilitantów, a także psychologów i analityków medycznych. PMM jest jedną z niewielu polskich organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy medycznej, udzielane wsparcie ma charakter długofalowy i przynoszą trwałe zmiany w społecznościach. Więcej informacji: www.pmm.org.pl