Rozwój widzenia dzieci – na co trzeba zwracać uwagę?

Umiejętności widzenia uczymy się całe życie, ale za najważniejszy okres do jej rozwoju uważa się pierwsze dwa lata życia. Poziom rozwoju widzenia i jego jakość można już badać w kilka dni po narodzinach dziecka (np. Skala Brazeltona). Warunkiem właściwego rozwoju widzenia jest: sprawny układ wzrokowy czyli zdrowa gałka oczna, nerw wzrokowy, droga wzrokowa i prawidłowo funkcjonujące ośrodki korowe. 

CO POWINNO ZANIEPOKOIĆ RODZICÓW ?

Co nas powinno zaniepokoić w funkcjonowaniu wzrokowym naszego dziecka i kiedy zwrócić się o pomoc do okulisty/ortoptystki/terapeuty wczesnego wspomagania – tyflopedagoga? 

 

1 MIESIĄC ŻYCIA
 

 • występuje widoczna różnica w wielkości gałek ocznych, wyglądzie oczu i powiek np., biała źrenica, nierówne źrenice, nierówna szerokość szpary powiekowej,
 • oczy są w mimowolnym ruchu, „cały czas pływają” lub odchylają się/ zezują w jedną stronę,
 • oczy są zaczerwienione, zamiast łez pojawia się inna wydzielina np. ropa,
 • dziecko nie patrzy na twarze bliskich osób z 15 – 40cmnie reaguje na przedmioty o wysokim kontraście np. czarno-żółte.

 

2/3 MIESIĄC ŻYCIA
 

 • nie przeszukuje, lokalizuje i utrzymuje spojrzenia na przedmiotach,
 • nie przygląda się elementom twarzy: oczy, nos, usta; nie przenosi spojrzenia między obiektami,
 • nie nawiązuje i nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, nie uśmiecha się w interakcji z dorosłym,
 • nie patrzy na własne ręce, nie wyciąga ich  w kierunku zabawek/osób.

 

4/5 MIESIĄC ŻYCIA
 

 • nie bawi się rękami w linii środkowej ciała, nie zbliża do oczu, by obserwować ruchy palców,
 • nie sięga i nie przenosi zabawek do ust pod kontrolą wzroku,
 • nie fiksuje obuocznie,
 • nie rozpoznaje wzrokowo znanych mu osób i przedmiotów (pamięć wzrokowa),
 • nie różnicuje i nie reaguje na wyraz  emocjonalny twarzy np. szczęścia, zaskoczenia i strachu. 

 

5-7 MIESIĄC ŻYCIA
 

 • brak lub słaba koordynacja oko-ręka,
 • brak zbieżności w patrzeniu na jeden ten sam przedmiot.

 

7-12 MIESIĄC ŻYCIA
 

 • nie interesuje się nowymi zabawkami/małymi przedmiotami/zabawkami oddalonymi 1-2 metry,
 • nie interesuje się otoczeniem,
 • nie obserwuje domowników.

 

12 MIESIĄC – 3 ROKU ŻYCIA
 

 • brak zainteresowania książeczkami, obrazkami; >brak zainteresowania bazgraniem,
 • podczas chodzenia dziecko potyka się o meble, zabawki, progi,
 • niechętne porusza się w nowych pomieszczeniach/otoczeniu (zaburzenia orientacji w przestrzeni),
 • nie klasyfikuje i nie dobiera brył według kształtu, wielkości.

 

 3-5 ROK ŻYCIA
 

 • ma trudności z rozróżnianiem: figury od tła, kształtów, wielkości, barw, kolorów,
 • ma trudności z widzeniem szczegółów na obrazkach,
 • nienaturalnie układa ciało/głowę podczas oglądania TV, książki,
 • mruży oczy, marszczy twarz gdy obserwuje obiekty z dalszej odległości,
 • słabo posługuje się ołówkiem, kredką, łyżką,
 • szybko męczy się po okresach koncentracji wzrokowej,
 • zgłasza zamazywanie i rozmywanie obrazu, podwójne widzenie.

 

5-7 ROK ŻYCIA
 

 • nie identyfikuje i odtwarza figur i znaków abstrakcyjnych (np. liter) również z pamięci,
 • nie dobiera figury na podstawie pojedynczego szczegółu,
 • nie identyfikuje i nie nazywa brakujących szczegółów na obrazku,
 • nie kojarzy wyrazów z obrazkiem.