1. Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym jest ZIKO Optyk Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644), przy ul. Henryka Kamieńskiego 51, NIP: 6381833472. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres korespondencyjny podany powyżej lub z pomocą adresu e-mail: biuro@ziko.pl

2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym przestawienia oferty ZIKO Optyk, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), jest nim Pan Jacek Skalski. Z IOD możesz skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych, pisząc na adres Administratora lub adres e-mail: iod@ziko.pl

4. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania. Niepodanie przez Ciebie danych skutkować będzie brakiem możliwości komunikacji i udzielenia odpowiedzi.

5. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż do czasu skutecznego złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Zachowując gwarancje bezpieczeństwa Administrator może przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług informatycznych (strony ziko.pl), technicznych, doradczych lub innym administratorom w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania.

7. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Masz prawo dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że korzystamy z Twoich danych z naruszeniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

10. Na podstawie Twoich danych Administrator nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania.

W celu realizacji praw wskazanych powyżej skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora.

Chcesz uzyskać wskazówki związane z zakupem okularów albo informacje dotyczące badania wzroku? Ekspert Ziko Optyk bezpłatnie udzieli Ci odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.