Bezpłatne przesiewowe badanie wzroku w salonach Ziko Optyk!

NADZIEJA W ZASIĘGU WZROKU!

Specjaliści zajmujący się ochroną wzroku zalecają, aby w ramach profilaktyki przynajmniej dwa razy w roku sprawdzić w gabinecie specjalistycznym kondycję swoich oczu!

8 października obchodzić będziemy World Sight Day (WSD) – Światowy Dzień Wzroku, czyli międzynarodowy dzień świadomości na temat problemów dotyczących wzroku, obchodzony co roku, w drugi czwartek października.

WSD to doskonały moment na podnoszenie świadomości o przyczynach możliwej do uniknięcia ślepoty i sposobach jej eliminacji. Jeśli przyczyną jest zaćma, jaskra, wady refrakcji lub retinopatia cukrzycowa, wszystko zaczyna się od badania wzroku. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do salonów Ziko Optyk na bezpłatne przesiewowe badanie wzroku!

PRZESIEWOWE BADANIE WZROKU
– pozwoli określić przybliżony poziomu ostrości widzenia,
– jest wykonywane komputerowo,
– wynik jest interpretowany i omawiany przez specjalistę, a pacjent otrzymuje wydruk.