Polityka prywatności Infolinia ZIKO Optyk

Administratorem Państwa danych osobowych z infolinii ZIKO Optyk jest ZIKO Optyk spółka z o.o., ulica Henryka Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres korespondencyjny Administratora lub na adres poczty elektronicznej iod@ziko.pl
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie danych ujawnionych przez Państwa w trakcie kontaktu z infolinią ZIKO OPTYK.

Państwa dane wykorzystywane są przez Administratora:
– w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, w tym w związku ze zgłaszanymi przez Państwa skargami, reklamacjami, pochwałami lub rezerwacją i zamówieniem wyrobów optycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
– w celu dochodzenia przez Administratora, jak i Państwa praw i roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
– w celu podnoszenia jakości świadczonych usług infolinii na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej poprzez pozostanie na linii po wysłuchaniu komunikatu o rejestracji nagrania;
– w celach statystycznych oraz analitycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów lub do momentu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych, w zależności, która z okoliczności wystąpi jako pierwsza.

Państwa dane będą też przekazywane podmiotom wykonującym usługi na rzecz Administratora w związku z obsługą infolinii w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych zawarte z Administratorem. Państwa dane mogę też być ujawnione uprawnionym Organom Państwa, takim jak służby celno-skarbowe czy Państwowa Inspekcja Handlowa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania odpowiedzi na zadane pytania.

Mają Państwo prawo:
· dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
· wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,
· usunięcia danych,
· wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
· ograniczenia przetwarzania,
· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Rozmowy są nagrywane na podstawie Państwa zgody. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagranie prosimy o zakończenie połączenia.