Dzień Ratownictwa Medycznego

Dzisiaj obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji składamy wszystkim Ratownikom Medycznym najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za Waszą pracę. ❤️🚑

W tym dniu chcemy również przypomnieć, że w udzielaniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej liczy się każda minuta.

Podczas zatrzymania krążenia w ciągu 3 do 5 minut dochodzi do obumarcia komórek kory mózgowej. Dlatego ważne jest, aby przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej przed przyjazdem karetki. Zdaniem Europejskiej Rady Resuscytacji dzięki udzieleniu pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia, nawet 100 000 osób rocznie w Europie mogłoby żyć. Niestety, największą barierą w podjęciu takiego działania jest obawa czy potrafimy wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.

Najlepszym sposobem na nabranie pewności siebie w udzielaniu pierwszej pomocy jest przećwiczenie swoich umiejętności. Abyśmy byli gotowi do udzielenia wsparcia osobie poszkodowanej, systematycznie organizujemy szkolenia z pierwszej pomocy dla naszych pracowników. Mamy nadzieję, że nie będziemy mieli zbyt wielu okazji do wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce, ale gdy zajdzie taka potrzeba bez zawahania przystąpimy do działania! 💪