Medal Świętego Krzysztofa dla Fundacji Ziko dla Zdrowia!

Medal św. Krzysztofa został przyznany Fundacji Ziko dla Zdrowia za wsparcie merytoryczne i finansowe wystawy „Współistnienie” organizowanej przez Muzeum Krakowa. Wystawa ukazywała jak pandemia zmieniła nasze życie, sposób myślenia i postrzegania świata w czasach, gdy troska o zdrowie stała się głównym elementem naszej codzienności. Fundacja Ziko dla Zdrowia przekazała wsparcie finansowe i rzeczowe oraz brała udział w przygotowaniu programu wystawy i wydarzeń jej towarzyszących.

Fundację reprezentował podczas uroczystości Jan Zając, prezes zarządu Fundacji Ziko dla Zdrowia: – Chciałem gorąco podziękować Panu Prezydentowi, Kapitule Medalu i Muzeum Krakowa za to, że dostrzegli naszą wrażliwość i nasz wkład w pomaganie. W trakcie pandemii nasza Fundacja wspierała wiele organizacji, instytucji i osób fizycznych. Nasze zaangażowanie w wystawę „Współistnienie” było jedną z wielu inicjatyw Fundacji. Pomogliśmy i pomagać będziemy, po pomoc jest w DNA Fundacji Ziko dla Zdrowia.

Medale św. Krzysztofa są formą podziękowania za aktywność na różnych polach związanych z misją i wizją Muzeum Krakowa. Kapitułę Medali św. Krzysztofa tworzą: Kanclerz Kapituły – Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Muzeum Krakowa – prof. Jacek Purchla, Przewodniczący Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich – dr hab. Jacek Górski  oraz Dyrektor Muzeum Krakowa – dr Michał Niezabitowski.

medalswkrzysztofa-fundacjazikodlazdrowia-3 medalswkrzysztofa-fundacjazikodlazdrowia-2 medalswkrzysztofa-fundacjazikodlazdrowia-1