Szkolenie „Komunikacja z Pacjentem” dla stażystów

Praktykanci odbywający staż magisterski w aptekach Ziko już od miesiąca wdrażają się do pracy z Pacjentem. Poza umiejętnościami praktycznymi, które nabywają w trakcie stażu ważna jest też wiedza teoretyczna, dlatego cyklicznie organizujemy szkolenia stacjonarne dla naszych stażystów, aby mogli kompleksowo przygotować się do profesjonalnej obsługi Pacjenta. 7 listopada w naszym biurze w Krakowie odbyło się szkolenie „Komunikacja z Pacjentem”, które dostarczyło wiedzy jak tworzyć i udzielać porady dla Pacjenta. Omówione zostały również zagadnienia związane z podstawami komunikacji interpersonalnej z Pacjentem.

Stażyści_szkolenie_2