Szkolenie z Zarządzania Projektami

Manager, który odpowiada za realizację projektu ma za zadanie, aby dążyć do osiągnięcia założonego celu oraz odpowiednio zarządzać zespołem projektowym. Koordynowanie zadań projektu wymaga posiadania zestawu wielu umiejętności.

Dyrektorzy oraz Kierownicy Ziko, aby doskonalić swoje kompetencje managerskie wzięli udział w dwudniowym szkoleniu z zarządzania projektami. Podczas szkolenia poznali techniki planowania z wykorzystaniem narzędzi diagramu WBS oraz wykresu Gantta. Poruszono również wiele ważnych kwestii związanych z zarządzaniem strategicznym i ryzykiem. Omówiono także jak ważne jest właściwe komunikowanie się z członkami zespołu. Uczestnicy szkolenia brali również udział w ćwiczeniach praktycznych, które pozwoliły im na zastosowanie omawianych technik w praktyce.